Logo til Svale
 

Tomter og Småhus - eneboliger, flermannsboliger og fritidshus!

Vi levere hus i transportvennlige elementer eller i ferdigkappede bygningsdeler (pre-cut). Selvsagt kan vi også levere huset ditt i "løs vekt" slik at alle tilpassninger mv. gjøres av håndtverkerne på byggeplassen. Du kan også kjøpe kun tegninger til ditt nye hus.

Vi har også byggeklare tomter samt byggefelt under utvikling. Vi kan derfor skaffe tomter til våre kunder.

Småhus definerer vi som eneboliger, rekke-og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger, mindre terrasserte boliger,garasjer, hytter, rorbuer, naust, sjøhus og andre fritidshus.

Og så peker vi på at alle våre boliger tilfredstiller(tegningene er under revidering) kravene i de nye byggeforskriftene som ble satt i kraft i den 1..juli 2010(lavenergi og universell utforming) og vi arbeider med å oppgrader boliger til  PASSIV-HUS standard(Krav om dette blir muligens lov fra 2014/-15) og PLUSS-HUS standard.

Vår virksomhet gjennomføres under vårt offentlige registrerte(reg.nr. 236903 hos Patenstyret) og beskyttede varemerke

som alle våre leveranser og tjenester er knyttet til. Vi anstrenger oss for å oppnå beste kvalitet og gunstigeste pris i våre prosjekter og oppdrag.

VELKOMMEN MED DIN HENVENDELSE !      DEN FÅR VÅR STØRSTE OPPMERKSOMHET !                            

                                                                                                                                                                                                      

Kontakt oss i dag klikk her 

 

 

Her ser du hytta Svale type HF 64

Godkjent for ansvarsrett
Swallow Invest